Regulamin

Wstęp

1. Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania internetowego sklepu "www.jadwigamorska.pl", zwanego w dalszej części regulaminu: sklepem.

2. Sklep należy do firmy:

JadwigaMorska.pl AKWARYSTYKA Marcin Bogutyn

ul. Zabiele 76B

21-300 Zabiele

NIP : 538-170-11-55

Sklep stacjonarny znajduję się pod adresem

JadwigaMorska.pl

ul. Gwardii 24

21-300 Radzyń Podlaski


3. Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres.

4. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

Koszty i sposoby wysyłki

5. Na terenie Radzynia Podlaskiego istnieje również możliwość osobistego odbioru zamówienia z magazynu przy ul. Gwardii 24.


6. Poza terenem firmy zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez firmę kurierską.

    
7.Wysyłka gratis dla zamówień na kwotę powyżej 150 pln (paczkomaty) oraz 200 pln dla kuriera (przy zakupie zwierząt od 800).


8. Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.
Przy płatności przelewem na konto firmy - wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto. Dostawę żywych zwierząt ustalamy indywidualnie.

9. Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek Vat), nie zawierają natomiast kosztów wysyłki.


10. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wypełnienie pola NIP przy składaniu zamówienia.

11. Podczas dokonywania wpłaty na konto, należność za zamówienie internetowe należy wpłacić na:

JadwigaMorska.pl AKWARYSTYKA Marcin Bogutyn

ul. Zabiele 76B, 21-300 Zabiele

26 1140 2004 0000 3802 7793 8938 w mBanku

 

DLA PRZELEWÓW Z ZAGRANICY (konto w walucie EURO mBank)

IBAN : PL52114020040000341206929394

Swift/BIC : BREXPLPWMBK

Sort Code : 11402004


Na blankiecie polecenie przelewu (lub w opisie przelewu) należy podać imię i nazwisko bądź firmę zamawiającego oraz wpisać numer zamówienia.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24, Paynow, PayU oraz Paypal.

 

Odbiór przesyłki


12. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. uszkodzona mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.

Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. JadwigaMorska.pl ul. Gwardii 24 21-300 Radzyń Podlaski tel 503157847 email jadwiga@jadwigamorska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy (do pobrania pod regulaminem), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę przekazać nam rzecz lub odesłać na adres JadwigaMorska.pl ul. Gwardii 24 21-300 Radzyń Podlaski tel 503157847 email jadwiga@jadwigamorska.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, lub przesyłek typu "paczkomat".
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodykówlub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;

Formularz zwrotu do pobrania ==> https://jadwigamorska.pl/formularz-zwrotu.pdf


Realizacja zamówień i inne postanowienia

13. Zamówienia można składać przez
- sklep internetowy (www.jadwigamorska.pl)
- e-mail: jadwiga@jadwigamorska.pl

14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

15. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail.

16. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.

17. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną zwrócone.

18. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

- wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia

- oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

Obsługa sklepu internetowego

19. Chcąc złożyć zamówienie w sklepie internetowym , prosimy postępować według poniższej procedury:
a. zarejestrować się w Sklepie Internetowym.
b. zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji,
c. złożyć zamówienia na wybrany towar - tylko kompletne i prawidłowo wypełnione zamówienia będą realizowane.

20. Kwestie techniczne: w przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt / e-mail: jadwiga@jadwigamorska.pl

 

Reklamacje

21. Konsumentowi z tytułu rękojmi oraz gwarancji przysługuje prawo złożenia reklamacji na wadliwy towar.

22. Konsument ma obowiązek dostarczenia wadliwego towaru do Sklepu.

23.Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty jego złożenia (tj. daty widniejącej na protokole reklamacyjnym).

24. Konsument przy składaniu reklamacji powinien podać Sprzedawcy dane niezbędne do skutecznego poinformowania go o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

25.W przypadku odmowy przez Konsumenta podania danych, o których mowa powyżej (w punkcie 24 niniejszego regulaminu), jedynym sposobem poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazanie mu informacji przez Sprzedawcę przy kolejnej wizycie Kupującego w Sklepie, lub jeśli Kupujący sam skontaktuje się ze Sprzedawcą.

 

Blokady dostępu

26. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem", nierzetelnemu odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na tzw. czarną listą nieuczciwych klientów.

Postanowienia końcowe

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego (a także nasz wewnętrzny kodeks etyki firmowej: wszelkie sprawy rozpatrywać na korzyść Klienta !)